Vision, Mission & Mål

Vision, Mission & Mål

Visionen:

Danmarks bedste håndboldklub for børn og unge.

Missionen:

Tilbyde et attraktivt træningsmiljø, der skaber en stor håndbold bredde og samtidig skaber nogle af Danmarks bedste spillere.

Sportslige Mål:

• Alle i Hjortshøj/Egå skal kunne spille håndhold i HEI.

• Hold i 2 bedste rækker i U9 til U19

• Minigruppen er klubbens vigtigste årgang.

• 6 Hold i hver ungdomsårgang.

• Senior Herrer i 1. Division

• Senior Dame i Division.

Familie Mål:

• Fælles oplevelser i hallen.

• Netværk i lokalområdet.

• Værdi indlæring i takt og tone på banen og i hallen.

• Glæden ved at være stolt HEI´er.

Sociale Mål:

• Klubben kan rumme spilleren fra U. 6 til Senior – HEI FOR LIFE!

• Stor integration mellem årgangene.

• Trup & HEI Ånd er vigtig for alle.

Økonomiske Mål:

• Økonomisk ansvarlig over alt.

• Klubbens indtægter skal stige med 7% årligt.

• Sponsor indtægter skal stige med 10% årligt.

• Medlems indtægter skal stige med 5% årligt.

• Bedre faciliteter i 2024 – 2025.

Frivillige

Organisationen i HEI består primært af en helt masse frivillige skønne kræfter der træner børn og voksne, sørger for at udstyret er i orden, pengene er til stede, kampprogrammet fungerer, arrangerer stævner – og sådan kunne vi blive ved.

Det er fedt at være en del af dette fællesskab. Formelt er klubben struktureret i en bestyrelse og en del udvalg. Bestyrelsen sikrer at der overordnet er koordinering, styr på økonomien samt rekruttering til udvalgene.

Udvalgene driver klubben. Det er vigtigt at sige at alle kan deltage i udvalgs-arbejdet og intet bidrag er for småt – eller for stort :-)

Lige nu kan vi bruge flere hænder i følgende udvalg selvom alle udvalgene er etableret og generelt besat med flere mennesker. Vi har en fast overbevising om at det skal være muligt at deltage i udvalgsarbejdet selvom man generelt ikke har masser af tid at give af – så vi vil hellere være et par stykker ekstra end at skulle trække for store veksler på andre.

Sponsor udvalg:
Klubben har gennem årene altid været bredt repræsenteret med hold lige fra minier (U6) til Senior. Alle holdene nyder både sporten og det sociale sammenhold, der opbygges og dyrkes i en lokal klub som vores.
Som i alle andre små lokale foreninger arbejder den ulønnede HEI bestyrelse til stadighed for at forbedre og udvikle sig, så klubben fortsat kan tilbyde alle vores spillere de bedste betingelser, både hvad angår træning, faciliteter og spillerdragter.
HEI vil derfor også i fremtiden forsøge, at være det naturlige samlingspunkt for lokalsamfundets borgere, hvilket naturligvis fordrer, at vi fortløbende følger med tiden og formår at forny os.
Disse løbende tiltag kræver imidlertid, at klubben får den nødvendige moralske og økonomiske støtte fra det lokale erhvervsliv. Kun med denne i mente, kan HEI fastholde den udvikling, der er gennem de seneste år er oplevet, til glæde for både ungdom, seniorer og lokalsamfund.
Set i dette perspektiv, håber vi naturligvis, at I fremadrettet vil være en del af vores sponsorgruppe og således være med til, at sikre fortsat udvikling for håndbold og de sociale liv området.
Sponsor udvalget mangler pt personer til følgende:

• 2 personer sælgere til at opsøge det lokale erhvevsliv og sælge tøjpakker/skilte/div for klubben

• 1 person til at varetage Odendo og Klubhæftet

• 1 person til at deltage i forældre møder med kort indlæg fra sponsor

udvalget på ca 10 min.

• 1-2 personer til afholdelse af 2 årlige sponsor events.

Prøv at snakke sammen i grupperne, om spisebordet derhjemme eller til næste fødselsdag hos bedsteforældrene.
I har i dette udvalg stor mulighed for at præge Hei håndbold positivt i årene fremover.