Opgaver

Opgaver i HEI Håndbold

Det er også din klub….

HEI Håndbold er bygget op omkring frivillig arbejdskraft som løser de mange opgaver der er i en forening som HEI Håndbold,

Vi/I mangler derfor hænder til

konkrete afgrænsede opgaver

tidsbegrænsede opgaver

igangsætte nye aktiviteter og tiltag

større fællesskab

…..hvis vi skal forblive en af Danmarks bedste klubber, har vi/i brug for din hjælp NU!


Hjælp til opgaver i:

Bestyrelse
Drift udvalg

Sportsudvalget

Sponsorudvalget

Event udvalget


Herunder er et udpluk af nogle af de opgaver som ligger i driften af HEI Håndbold

Bestyrelsen

Deltage i Bestyrelsesmøder

Deltage i General forsamlinger

Bestyrelsesrepræsentant fra håndbold i H-E-I

Bestyrelsesrepræsentant fra håndbold i HEI Hallen

Bestyrelsesrepræsentant fra håndbold til Skæring Skole

Budgettering

Årsregnskab

Sport og fritid

Idrætssamvirket

DGI

Kreds 5 generalforsamling

Forhandle tøjaftale p. t. SP 24 sammen med Sponsorformand

Pokalindstillinger

Strandhåndbold (hjælpe)

Stævneleder elitecup (Lystrup)

Speaker elitecup

Lukke hallen
Håndbold-toning på Skæring Skole

div. ad hoc opgaver


Drift udvalg

Turneringsleder

Overtager turneringsansvaret når kampprogrammet er fastlagt i september og december (fx. flytning af kampe efter aftale med ungdomsformand)

Kontakt til kreds5, jhf, dhf (mest via mails)

Videresendelse af div. mails til trænere, fx. hvis en klub beder om holdopstilling til kommende kamp

Videresendelse af stævneindbydelser til Anne Hougård Knudsen

Plan for åbne/lukke hallen - gøres 2 gange årligt ifbm. turneringsplanen er fastsat

Sørger for at trænerne får udfyldt børneattest og jeg afleverer disse til Åse Haislund(fremover bliver disse elektronisk og en anden arbejdsgang)

deltage i turneringsevalueringsmøde i kreds 5

Elektronisk holdkort

Medlemsimport af spillere fra HEI medlemeskartotek Winkas til håndoffice, de yngste årgange, som er vokset ud af mini gruppen, flyttes inden turneringsstart

Mails fra kredsen vedr. manglende udfyldelse af holdkort - videresendelse til aktuelle træner/holdleder

Tilmelding af trænere til div. Kurser via håndoffice.

Oprettelse af ny træner/holdleder og sende brugernavn og password til dem

Effektuerer spillerflytninger via håndoffice

Indberetning af kamptidspkt. I håndoffice, fx. Ved pokal kampe, kreds cup osv.

"Ukendt spiller oprettet" - modtager mail fra kredsen vedr. mgl. spiller i håndoffice. Mail sendes videre for at rykke trænere for oprettelse i Winkas. Jeg opretter i Håndoffice ud fra spiller opl. såsom navn, adresse, fødselsdato og evt. mobil. Opl. kommer fra træner.

Afregningsskema "løn" i.f.m. håndboldskoler efter aftale med lars møller

Opgave-struktur og påsætning

Materiale ansvarlig

Dragter til Senior trænere/holdledere

Kamptrøjer

Boldkasser

Træningsmateriel

Nøgler

Dommerpåsætning ungdom Døm-selv

Dommerpåsætning ungdom Sorte

Spillercertifikater/in- og udmeldelser

Web administrator

Hjemmeside

Facebook

Holdsport.dk admin/assistance

Renovering af faciliteter (kontakt til Skæring Skole)

Nye faciliteter/hal


Ungdoms udvalg (33 hold)

B&U Møder

Trænerpåsætning

Deltage i ledermøder

Planlægge og overholde budgetter

Restancelister

Gennemgang af medlemslister

Træningstider

Løbende behandling af kontakter fra forældre

Mødeaktiviteter JHF kreds 5

En del af styregruppen Elite-Cup'en

En del af styregruppen HEI/VRI

En del af styregruppen Århus Håndbold U18

Løbende kontakt til trænere/holdledere

Skole-kontakt (omliggende skoler)

Opgaver sammen med formand

Ungdomskonsulent

Timefordeling for næste sæson/sommer

Løse praktiske opgaver i udvalget:

For hold i ungdomsafdelingen: Tilmelding til stævner (Blandt andet Opstart-, Jule- og Afslutningsstævne, samt Partille Cup i Sverige)

Praktik omkring håndboldafslutninger (U10-U14)

Bestille medaljer til miniafslutningen

Søge om kursus refusion hos Idrætssamvirket

Mini formand:

Håndboldkaravane (Håndbold ind i Skolerne)
Knæk kurven (Hvervekampagne af nye medlemmer)

Trille Trolle (2-5 årige DHF koncept)


Senior udvalg (6 hold)

Bestyrelsesmøder

Ansætte trænere

Påsætte holdledere

Deltage i ledermøder

Planlægge og overholde budgetter

Timefordeling for næste sæson/sommer

Trænings weekend

Busbestilling

Indkalde til SU møder

Afholde obligatoriske spiller møder

Kontakt til U 18

Kampreferater

Orientering om generelle tiltag

Senior Sociale arrangementer, Julefrokost (Leder/senior)

Senior Sociale arrangementer, Startfest

Senior Sociale arrangementer, Afslutningsfest

Tilmelde Nordea cup

Dommerpåsætning til motionshold

Dommere til døm selv

Dommerbordsbesættelser seniorhold

Restancelister

Gennemgang af medlemslister

Pokalindstillinger

Puljevindere

Kontakt til spillere ved sæsonslut/ny sæson

Referater fra møder

Indkalde til SU møder med formanden

Håndboldfitness

Fysioterapeut

Videomand


Sponsor udvalg

Bestyrelsesmøder

Møde med sælgere 1 gang om md

Lave liste over salg/bestilling

Udfakturering

Indgåelse af kontrakter

Sende indgående kontrakter til udfakturering

Sende til tøjbestilling

Holde styr på alle sælgere

Skaffe nye sponsorater hvert år (Senior)

Skaffe nye sponsorater hver år (Ungdom/Senior)

Sælge skilte i hallerne

Forældremøder (info om sponsorater)

Praktiske sponsoropgaver

Update tøj/Bestilling af tøj til lager

Sørge for at holdene prøver tøj før bestilling og udfylde tøjskema til trykker

Sende tøjskema til trykker

Udlevere tøj til hold

Skilte i hal

Holdfotos

Klubhæftet

Salg og opfølgning heraf. Kontakt til formidlere af klubhæftet

Julelotteri

Gaver - Salg og opfølgning

Lodder/kuverter

Uddeling af kuverter til B&U

Indkræve pengene fra salget

Telefonbøger, omdeling af

Kontakt vedr. Telefonbøger

Praktisk håndtering

Ruteplanlægning

Invitation af spillere og deltagerregistrering

Network manager & sponsorevents

Netværksmøder

Sponsor events


Event udvalg

Elite Cup udvalg

Aarhus Mesterskab

Håndboldskole

Beach håndbold

Opstartsstævner

Afslutningsstævne i Vidar Cup

Eksterne stævner andre

Århus Håndbold venskab

SK Århus venskab

Nye tiltag ”festudvalg” (Indtægtskilde)

Halbal for de voksne, (Tema-fest, Susie og Leo, Lars Lilholt)

Ungdomsfest (12-16 år) for HEI-medlemmer (og deres venner)

Sommerfest, Juletræsfest for Skæring beboere

Fastelavn for Skæring beboere,

Banko,

Markeder mv.

– mulighederne er mange og ideer er velkomne


Samlet set rigtig mange opgaver der skal løses, så vi kan altid bruge flere hænder

Foruden ovenstående opgaver, hjælper:

71 frivillige trænere og holdledere til, hver uge, for at skabe rammerne omkring HEI Håndbold’s ca.

500 medlemmer fordelt på

39 hold


Kontakt en fra bestyrelsen for uforpligtende info om hvordan du kan bidrage og hvad der ligger i de forskellige opgaver

Bliv en del af Team Frivillig

Har du 1-2 timer om ugen eller måneden til rådighed, høre vi meget gerne fra dig

Kontakt en fra bestyrelsen for uforpligtende info om hvordan du kan bidrage og hvad der ligger i de forskellige opgaver.