Nyheder

Generalforsamling i HEI Håndbold

12. februar 2019, 14.32

Der indkaldes til generalforsamling i HEI Håndbold mandag den 25. marts kl. 19.00 i Skæring Hallens Cafeteria.


Dagsorden iflg. Vedtægterne.


Indkomne forslag bedes sendt til Gitte Sørensen på mail victor@jensen.mail.dk senest 4. marts 2019  


1. Valg af dirigent


2. Bestyrelsens beretning til godkendelse


3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse


4. Fremlæggelse af budget til orientering


5. Indkomne forslag


6. Valg af formand


7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleant


     På valg Bo Nørgaard og Annette Opstrup


8. Valg af revisor og -suppleant 


9. Eventuelt

Referat fra Håndboldens generalforsamling 29-3-2017

8. april 2017, 12.37

Se vedhæftede

Referat fra Håndboldens generalforsamling 29-3-2017.pdf

Generalforsamling 2017

27. februar 2017, 00.40

HEI Håndbolds bestyrelse invitere til generalforsamling onsdag d. 29. marts kl. 19:00 i mødelokalet/cafeteriet.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 4. Fremlæggelse af budget til orientering

 5. Indkomne forslag


 6. Valg af formand,
  - Nels Møller er på valg - ikke villig til genvalg,
  - Bestyrelsen foreslår Bo Jørgensen


 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og –suppleant,
  - Kasper Fritz Bandholm på valg - ikke villig til genvalg
  - Claus Svenningsen på valg - ikke villig til genvalg
  - Charlotte Sandager på valg – ikke villig til genvalg


 8. Valg af revisor og -suppleant,
  Tina Holmstol, villig til genvalg

 9. Eventuelt

Meld venligst til/fra på holdsport (event oprettet i kalenderen)

Vi håber at se mange trænere/ledere/spillere (spilleres forældre) til en hyggelig aften.

Med sportslige hilsner
HEI Håndbolds bestyrelse

Generalforsamling 2016

3. maj 2016, 12.01

Dagsorden til Håndboldens generalforsamling den 29. marts 2016 kl. 19.00 i mødelokalet.


1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget til orientering

5. Indkomne forslag

6. Valg af formand, Nels Møller er ikke på valg

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant


 • Bo Jørgensen, villig til genvalg

 • Annette Opstrup på valg, ikke villig til genvalg.

 • Vibeke Ahlmann på valg, villig til som referent

8. Valg af revisor og -suppleant

 • Tina Holmstol, villig til genvalg

9. Eventuelt